Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

Varför kundintegritet är viktigt för Y-Photo.se

Kundens rätt till integritet är av stor vikt för Y-Photo.se. Y-Photo.se är medvetna om att när en kund väljer att förse Y-Photo.se med personlig information lägger kunden sin tillit i vår förmåga att hantera kundintegritet på ett ansvarsfullt sätt.

Y-Photo.se anser att denna information skall användas endast för att förbättra tjänsterna för kunden. Y-Photo.se har skapat denna sekretesspolicy för att understryka att vi skyddar kundens personliga information.

 
 

Personlig information som samlas in av Y-Photo.se

När en beställning görs hos Y-Photo.se samlar Y-Photo.se kundens kontaktinformation som inkluderar namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Skydda kundintegritet

Y-Photo.se tar nödvändiga steg för att skydda kundens integritet. När en kund ger oss känslig information (t.ex. ett kreditkortnummer vid ett köp) tar Y-Photo.se alla rimliga steg för att skydda den, så som kryptering av kundens kortnummer. Y-Photo.se använder även rimliga säkerhetslösningar för att skydda kundens personliga information i Y-Photo.ses system.

Ibland kan Y-Photo.se uppge kundens namn och adress till en tredje part när det krävs för att leverera en specifik vara eller tjänst som har efterfrågats av kunden. Y-Photo.se uppger ingen kundinformation till andra företag eller individer för marknadsföring utan kundens medgivande.

 
 

Användande av cookies

Y-Photo.se använder cookies till olika ändamål, till exempel tillåter cookies att Y-Photo.se kan spåra information under domännamnsregistreringen och paketregistreringsprocessen. Dessa cookies spårar inte individuell information. Information som Y-Photo.se kan tänkas spåra inkluderar:

- Kundens IP-adress

- Webbläsarens version eller datorns operativsystem

- Antalet länkar kunden klickar inom webbsidan

- Stat eller land kunden öppnar webbsidan från.

- Datum och tid för kundens besök

- Namnet på kundens internetleverantör

- Webbsidan kunden kom från när de besökte www.Y-Photo.se

- Antalet sidor kunden tittade på inom webbsidan

Y-Photo.se använder denna information för att göra varje besök mer givande för kunden och för att förse Y-Photo.se med information för att hjälpa oss förbättra våran service. Y-Photo.se känner inte till (och har inget intresse av att känna till) identiteten av besökarna på
www.Y-Photo.se.

 
 

Personlig information som kan uppdateras av kunden

Kunden kan hjälpa Y-Photo.se att förbättra effektiviteten och kvaliteten på servicen genom att hålla Y-Photo.se informerad om alla ändringar till kundens namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Kunden kan göra detta genom att uppdatera kundens personliga detaljer i kundens egen kontrollpanel på Y-Photo.se.

Den personliga information Y-Photo.se samlar och handhar går under den sekretesspolicy som var i kraft när informationen samlades ihop. Y-Photo.se reserverar sig för rätten att ändra i sekretesspolicyn och ger en notis om sådana ändringar i nyhetssektionen på www.Y-Photo.se. Kunden bör se igenom sekretesspolicyn periodsvis så att det möter kundens behov.

 
 

Sekretess och utlämnande till tredje part angående domänhantering

Som en del av sina skyldigheter som en registrator av toppdomäner krävs det av Y-Photo.se att viss information lämnas till namnauktoriteter om kunder som registrerar domännamn hos Y-Photo.se.

Denna information inkluderar personlig data så som kundens namn, adress och telefonnummer. Den relevanta namnauktoriteten kan göra denna information offentlig genom öppna åtkomliga register över domännamnsägare.

Som ett villkor för ett köp av domän genom Y-Photo.se godkänner kunden att kundens personliga data utlämnas till de relevanta domännamnsauktoriteterna. Kunden förstår och accepterar att det är ett villkor för köpet av ett domännamn från Y-Photo.se att kunden godkänner överlämningen av hans/hennes personliga data till de relevanta namnauktoriteterna och godkänner att namnauktoriteterna gör denna information åtkomlig på en offentlig databas.

 
 

Personlig data-policy

Personlig data

Med personlig data menas all information kunden har lagt på sitt webbutrymme hos
Y-Photo.se, till exempel e-postadresser, webbsidor, foton och databasinnehåll.

 
 

Kundens data på kontot

Registrering av en domän genom Y-Photo.se gör kunden till ägare av domänen. Kunden erhåller alla rättigheter till innehållet kunden lägger på sitt webbutrymme på Y-Photo.se. Mallarna och bilder som finns till förfogande från Y-Photo.se förblir Y-Photo.ses intellektuella egendom. Det sagt gör Y-Photo.se inga anspråk på några rättigheter till det innehåll som kunden har publicerat på sitt konto. Kontoägaren är å andra sidan lagligt ansvarig för allt innehåll som publiceras på kontot.

Y-Photo.se skapar sig ingen åsikt och gör ingen laglig granskning av innehållet på en kunds webbutrymmeskonto. Men i fall där det gäller uppenbart olagligt material så som barnporr, phishingförsök eller liknande agerar Y-Photo.se som ett ansvarigt företag och informerar de relevanta auktoriteterna. I alla andra fall vidtar Y-Photo.se åtgärder om en EU- eller US-domstol eller relevant auktoritet beordrar Y-Photo.se att göra det.

 
 

Kundens ansvar för kontot på Y-Photo.se

Kunden borde alltid logga ut ur sitt konto när han avslutar en session för att försäkra sig om att andra inte kan komma åt kundens privata personliga information. Kunden bör ta denna säkerhetsåtgärd även om kunden inte använder en offentlig dator på ett bibliotek, ett internetcafé eller liknande.

 
 

Datasäkerhet

Y-Photo.se är medvetna om det speciella ansvaret som kommer med att handha personlig data på kundens webutrymme. Vi vill att våra kunder ska se Y-Photo.se som en säker plats för datalagring. Y-Photo.ses datacenter är därför designat för att klara högsta säkerhetsstandard. All kunddata och Y-Photo.se’s systemdata är säkrad genom en daglig fjärrbackup av alla servrar via en privat 10 Gbit fiberanslutning till ett separat backupdatacenter.

Den dagliga backupen säkrar våra kunders konto mot dataförlust. Backupen inkluderar alla konto, oavsett typ. Backup är en försäkring mot dataförlust orsakad av möjliga fel inom Y-Photo.ses kontroll. Följaktigen, såvida inte anledningen till dataförlusten är utanför Y-Photo.ses kontroll, är det möjligt för oss att återställa allt innehåll vid ett fel. Vid återställning från backup återställs hela servern och alla konto på servern till det skick det hade innan felet.