Användarvillkor

Y-Photo.se ANVÄNDARVILLKOR

 
Alla bilder om inte särskilt anges är royaltyfria. Du betalar endast en gång för bilderna och kan sedan använda dem hur många gånger som du vill.

Alla bilder på Y-Photo.se är respektive fotografs egendom och skyddas enligt upphovsrättslagen, ( (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk).

Vid publicering av bild skall källa alltid anges: Fotograf/Y-Photo.se. Vid utebliven byline debiteras dubbelt bildpris.
 
Bilder från Y-Photo.se får ej vidareförsäljas eller överlåtas till annan. När ni köpt en royaltyfri bild får den användas och vara åtkomlig för högst 10 personer i det företag eller organisation som köpt bilden.

Alla priser är inklusive 25% moms. Betalningsvillkor är 10 dagar netto. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta.

Kunden ansvarar för publicering av bilderna.

Y-Photo.se är inte ansvarig för kundens användande av bilder som orsakar någon form av skada eller ekonomisk förlust.

Bilder får inte användas av politiska partier och rörelser, religiösa samfund eller andra intressegrupper utan Y-Photo.se medgivande. Du får heller inte använda Y-Photo.se bilder i någon form av kränkande sammanhang eller något annat sätt som strider mot svensk lag.
 
Du får inte använda Y-Photo.se bilder till ändamål som konkurrerar med Y-Photo.se. 

Y-Photo.se kan inte göras ansvarig för fel som uppstår p.g.a. fel hos kundens hård/mjukvara.

Y-Photo.se förbehåller sig rätten att ändra innehållet i detta användaravtal utan föregående varsel.